System zabezpieczenia elektromagnetycznego

System uniemożliwia prowadzenie działań inwigilacyjnych za pomocą nadajników radiowych oraz innych technicznych środków transmisji telekomunikacyjnej.

Zabezpieczenie elektromagnetyczne realizowane jest za pomocą szczelnej klatki Faradaya gwarantującej tłumienność elektromagnetyczną w zakresie częstotliwość 14 kHz - 10 GHz na poziomie 40 dB. System tworzą następujące elementy:
- ekran elektromagnetyczny,
- ekranowane drzwi wejściowe,
- system dedykowanego uziemienia.

 

Ekran elektromagnetyczny tworzy włóknina ekranująca nakładana w postaci „tapety” pokrywającej powierzchnie wewnętrzne pomieszczenia (ściany, sufit i podłogę) „na zakładkę” 10 - 15 cm. Warstwy ekranujące włókniny uziemione są przy pomocy dedykowanego zestawu uziemiającego (linki miedzianej) do szyny RED uziomu bezpieczeństwa emisji lub uziemienia ogólno budynkowego. Włóknina przeznaczona jest do ekranowania pomieszczeń przed działaniem pól elektrycznych niskich częstotliwości, pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości oraz sygnałów radiowych i telekomunikacyjnych.

 

 

 

 

Włóknina ekranująca - dane techniczne:
- skład włókniny: mieszane włókno miedziano - niklowe na podłożu poliestrowym
- tłumienie w zakresie częstotliwości 14 kHZ – 10GHz,
- poziom tłumienia:
   - 14 kHz – 79,5 dB - 99,9999988%,
   - 500 kHz - 79 dB - 99,9999987%,
   - 300 MHz – 86,2 dB – 99,9999998%,
   - 5 GHz – 84,3 dB - 99,9999996%,
   - 10 GHz – 84,2 GHz - 99,9999992%
- waga: ok. 350 g / m2.

 

W pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym montowane są drzwi ekranowane elektromagnetycznie zapewniające ciągłość powierzchni ekranującej pomieszczenia.

 

Drzwi ekranowane mogą zostać zamontowane jako jedno lub dwuskrzydłowe oraz dodatkowo być:
- dźwiękoszczelne,
- ogniotrwałe,
- gazoszczelne,
- wyposażone w zamek automatyczny.

 

W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów oferujemy drzwi ekranowane z różnym poziomem tłumienności. Naszą ofertę w tym zakresie ilustruje poniższy wykres:

 

 

 

Ponadto w pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym ekranowania wymagają również otwory okienne.

 

Ekran na oknie tworzy panel w postaci otwieranego okna z szybami ekranowanymi włókniną z przewodzącej siatki niklowej o średniej tłumienności 60dB i następujących szczegółowych parametrach technicznych:

a)       ekranowanie: promieniowanie wysokiej częstotliwości oraz pole elektryczne niskiej częstotliwości

b)      zakres częstotliwości: 14 kHz do 10 GHz

c)       tłumienność:
           - w zakresie 1 MHz ÷ 4 GHz: 70 dB,
           - w zakresie 4 GHz ÷ 10 GHz: 46 dB,

d)      poziom tłumienia: 99,9999999% we wszystkich zakresach

e)       profil ekranu: stal nierdzewna

 

 

Wejścia i wyjścia kanałów instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej w pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym są zabezpieczone falowodami typu SOL-05 1 kHz - 40 GHz.