Publikacje TRANSFARM

 

"Czy traseologia musi być kopciuszkiem kryminalistyki"

Czy traseologia musi być kopciuszkiem kryminalistyki - pdfPrezentacja Transfarm Sp. z o.o. na III Ogólnopolskim Sympozjum Ekspertów Traseologii

Siełpia, 19-22 września 2004

 

fragment:

Zawarte w tytule prezentacji  pytanie nie zostało sformułowane przypadkowo. Nie jest ono jednak żartem  z takiej poważnej dziedziny kryminalistyki, jaką jest traseologia.  Pytanie to wynika z wieloletnich obserwacji przemian, jakie wystąpiły i  występują w kryminalistyce oraz udziału traseologii w tych przemianach. Zakres  wykorzystania traseologii w procesie karnym zależy od dwóch czynników.  Pierwszy z nich obejmuje skuteczność działania specjalisty na miejscu  zdarzenia w zakresie śladów traseologicznych - skuteczność rozumianą w  aspekcie ilościowo-jakościowym ujawnionych i zabezpieczonych śladów. (...)


PLIK PDF

 

 

 

 

"Nowe spojrzenie na wybrane materiały stosowane w daktyloskopii"

 Nowe Spojrzenie na wybrane materiały stosowane w daktyloskopiiPrezentacja Transfarm Sp. z o.o. na XI Seminarium Policyjnych Ekspertów Daktyloskopii

Legionowo, 8-10 Listopada 2004

 

fragment:

W literaturze kryminalistycznej niewiele miejsca poświęca się zagadnieniu skutecznego wykorzystania proszków daktyloskopijnych na miejscu zdarzenia. „Proszkowa" metoda ujawniania śladów daktyloskopijnych, będąca dominującą metodą ujawniania śladów na miejscu zdarzenia, traktowana jest marginalnie. Wynika z tego oczywisty wniosek, że wykorzystanie „proszkowych" metod ujawniania, winno stanowić podstawę szkolenia na kursach dla policjantów techniki kryminalistycznej. (...)

 

PLIK PDF

 

 

 

 

 

"Razem do jakości"

Razem do jakości - pdf

Prezentacja Transfarm Sp. z o.o. na seminarium branżowym z zakresu daktyloskopii i traseologii

Święty Krzyż, 6-8 czerwca 2005

 

fragment:

Mając na celu właściwe rozpoznanie potrzeb techniki kryminalistycznej Policji i innych pokrewnych służb,   Transfarm   Sp.   z   o.o.   ponosi   znaczne   nakłady   finansowe   na   realizację   badań   własnych, uczestnictwo w spotkaniach środowisk kryminalistycznych, propagowanie pozytywnego wizerunku Policji w   świadomości   społecznej,   działalność   informacyjną   oraz   szkoleniową.   W   swej   polityce   Spółka kieruje się przyjętymi przez siebie zasadami „TRANSFARM" (...)

 

PLIK PDF

 

 

 

 

 

"Policjanci i złodzieje" Eugene-Francois Vidocq 200 lat później

Policjanci i złodzieje - pdf

Prezentacja Transfarm Sp. z o.o. na IV Ogólnopolskim Seminarium Ekspertów Traseologii

Bystra, 13-15 września 2006

 

fragment:

W przypadku zaistnienia zdarzenia noszącego znamiona czynu przestępnego, zadaniem techniki kryminalistycznej, a więc również techników i ekspertów kryminalistyki, jest dostarczenie dowodów wskazujących na związki sprawcy z tym czynem. Koncentrują się oni na rutynowych czynnościach, które polegają głównie na analizie zastanej na miejscu zdarzenia sytuacji w celu wytypowania potencjalnych miejsc występowania śladów kryminalistycznych mających związek z badanym zdarzeniem, ich ujawnieniu i zabezpieczeniu, a finalnie na badaniach identyfikacyjno-porównawczych. (...)

 

PLIK PDF

 

 

 

 

 

 

"Czy traseologia musi być kopciuszkiem kryminalistyki"

"Nowe spojrzenie na wybrane materiały stosowane w daktyloskopii"

"Razem do jakości"

"Policjanci i złodzieje" Eugene-Francois Vidocq 200 lat później

 

 

Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader

Get ADOBE READER