Chemiczne metody ujawniania śladów kryminalistycznych

Produkty TRANSFARM

Roztwory chemiczne stosowane w traseologii

 

8-hydroksychnolina

Roztwór 8-hydroksychinoliny wykonywany jest na bazie wody destylowanej i acetonu.

Roztwór reaguje z wapniem, żelazem, magnezem, aluminium i jonami innych metali występującymi w substancji tworzącej ślad. Reakcja ta nie należy do grupy reakcji barwnych, powoduje natomiast fluorescencję śladu w promieniowaniu ultrafioletowym.

 

Nr kat. TR043200 8-hydroksychnolina

 

Tiocyjanin potasowy (rodanek potasu)

Roztwór tiocyjaninu potasu wykonywany jest na bazie wody destylowanej, acetonu i kwasu siarkowego.

Reaguje on z żelazem, które w różnym stężeniu występuje w glebie, błocie i kurzu. W wyniku reakcji ślad uzyskuje zabarwienie czerwono-brązowe

 

Nr kat. TR043300 Tiocyjanin potasowy (rodanek potasu)

 

Tiocyjanin amonowy (rodanek amonu)

Roztwór tiocyjaninu potasu wykonywany jest na bazie acetonu i kwasu azotowego.

Reaguje on z żelazem, które w różnym stężeniu występuje w glebie, błocie i kurzu. W wyniku reakcji ślad uzyskuje zabarwienie czerwono-brązowe

 

Nr kat. TR043400 Tiocyjanin amonowy (rodanek amonu)

 

Błękit bromofenolowy

Roztwór błękitu bromofenolowego wykonywany jest na bazie alkoholu metylowego (stosowany w klimacie umiarkowanym) lub w alkoholu metylowego i wody destylowanej (stosowany w klimacie bardzo suchym).

Działa on jak wskaźnik pH tj. zabarwia się na kolor żółty, jeśli wartość pH wynosi 3,0 i na kolor niebieski, jeśli wartość pH wynosi 4,6. Jednym z podstawowych składników kurzu jest węglan wapnia, który w obecności niewielkiej ilości wody działa na zasadzie roztworu buforowego dla wskaźnika pH, powodując powstanie niebieskiego odcisku na jasnym tle.

 

Nr kat. TR043500 Błękit bromofenolowy

 

Leukozasada zieleni malachitowej

Roztwór leukozasady zieleni malachitowej wykonywany jest na bazie eteru etylowego, kwasu octowego lodowatego i nadtlenku wodoru.

Reaguje z hemem dając efekty barwne.

 

Nr kat. TR043600 Leukozasada zieleni malachitowej

 

Czerń amidowa

Roztwór czerni amidowej wykonywany na bazie kwasu octowego lodowego i metanolu lub kwasu cytrynowego i wody destylowanej. Trwałość powyżej 6 miesięcy.

Reaguje z białkami obecnymi w osoczu krwi. W przypadku czerni amidowej mają zastosowanie  roztwór utrwalający i roztwór płuczący.

 

Nr kat. TR043700 Czerń amidowa

 

Fiolet leukokrystaliczny

Roztwór fioletu leukokrystalicznego wykonywany na bazie wody destylowanej i nadtlenku wodoru.

Reaguje on z hemoglobiną lub jej pochodnymi, powodując reakcję barwną.

 

Nr kat. TR043800 Fiolet leukokrystaliczny