Produkty firmy TRANSFARM

Produkty TRANSFARM

Transfarm Sp z o.o. bazuje na pracownikach posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, między innymi z zakresu techniki kryminalistycznej.  Pracownicy ci mają pełne rozpoznanie ofert produktów kryminalistycznych wiodących firm na świecie, posiadają jednocześnie wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach laboratoriów kryminalistycznych oraz ogniw i sekcji techniki kryminalistycznej. Mając świadomość, że w ofertach wspomnianych firm kryminalistycznych występują pewne luki jak też niedostosowanie części ofert do potrzeb Polskiej kryminalistyki, Transfarm Sp. z o.o. podejmuje działania własne, nakierowane na eliminację stwierdzonych niekorzystnych zjawisk. Przygotowanie i zamieszczenie w ofercie Transfarm Sp. z o.o. produktów własnych wiąże się jednak z szeregiem warunków, jakie produkty te muszą spełniać:

  • po pierwsze, muszą posiadać parametry eksploatacyjne nie niższe od produktów istniejących na rynku,
  • po drugie, muszą być akceptowane przez odbiorców końcowych i spełniać wymogi polskiego ustawodawstwa,
  • po trzecie, muszą być konkurencyjne cenowo

Tworząc ofertę produktów własnych Transfarm Sp. z o.o. często adoptuje produkty wytworzone przez producentów i do innych niż kryminalistyczne cele, ale pod warunkiem, że odznaczają się wysokimi walorami eksploatacyjnymi. Przykładów bardzo wysokiej jakości oferowanych materiałów i sprzętu jest bardzo wiele. Wystarczy wymienić zestaw proszków daktyloskopijnych w które wyposażane są zestawy kryminalistyczne (zestawy oględzinowe), narzędzia pomiarowe produkowane przez renomowane na świecie firmy lub też inne narzędzia prezentujące wysoki standard, a nawet posiadające dożywotnią gwarancję jak Scyzoryki VictorInox. Tak realizowana polityka jakości powoduje, że reklamacje produktów Transfarm Sp. z o.o. nie występują.