Testy do wstępnej identyfikacji narkotyków NARK ® i NARK ®II

 

Oferowane poniżej testy służące do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych wyprodukowane zostały przez SIRCHIE-USA, na podstawie opracowanych przez laboratorium Law Enforcement Standards Laboratory of the National Bureu of Standards. Spełniają one surowe normy nr 0605.00, opracowane przez National Institute of Justice. Produkowane w laboratorium SIRCHIE testy podlegają surowej wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości i są powszechnie akceptowane przez podmioty zajmujące się ściganiem przestępczości narkotykowej. Niezależnie od skuteczności działania testów, ich wykonanie zapewnia bezpieczne wykorzystanie testów w warunkach „polowych” i laboratoryjnych. Wszystkie testy są wyposażone w karty charakterystyki (MSDS) przetłumaczone na język polski. W celu zapewnienia ochrony środowiska testy wyposażone są w neutralizator kwasów występujących w wielu odczynnikach.

 

W celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców testy mają postać:

 • testów torebkowych, w których barwna reakcja chemiczna badanej substancji z odczynnikiem przebiega wewnątrz zamkniętej torebki,
 • testów ampułkowych - barwna reakcja chemiczna badanej substancji z odczynnikiem przebiega wewnątrz ampułki,
 • tzw. testów potarciowych (tamponem nasączonym odpowiednim odczynnikiem przecieramy powierzchnię, na której mogły wcześniej znajdować się narkotyki) – w przypadku występowania narkotyku, następuje zabarwienie powierzchni tamponu,
 • odczynnika do chromatografii cienkowarstwowej.

 

Testy do wstępnej identyfikacji substancji są narzędziem pozwalającym na obniżenie liczby drogich i czasochłonnych laboratoryjnych badań instrumentalnych, ale nie zastępującym je. Istnieją substancje, które mogą wywoływać zbliżone reakcje barwne, specyficzne dla substancji kontrolowanych. W takim przypadku powinny być przeprowadzone badania laboratoryjne. Dla uzyskania większej wiarygodności wyników badań, wskazane jest stosowanie progresji badania, zgodnej z tabelą kolorometryczną. W celu ułatwienia analizy uzyskanych wyników, testy wyposażono we wzorce reakcji barwnych oraz instrukcje obsługi. Zlekceważenie zaleceń występujących w instrukcji obsługi może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych.

 

W celu właściwego wykorzystania testów wskazane jest odbycie przez osoby stosujące testy krótkiego szkolenia szkolenia. Szkolenia takie winny być prowadzone przez doświadczonych w tym zakresie funkcjonariuszy.
Szkolenia takie mogą być przeprowadzone w siedzibie klienta, przez przygotowanych w tym zakresie przedstawicieli Transfarm Sp. z o.o.

 

 

Testy torebkowe NARK ® II do wstępnej identyfikacji narkotyków.

Testy do identyfikacji narkotyków NARK ® II przeznaczone są wstępnej identyfikacji szeregu substancji mogących być środkami uzależniającymi. Zaprojektowane zostały one tak, aby mogły funkcjonować jako przenośne laboratorium badań narkotyków. Cały proces badania przebiega wewnątrz torebki zawierającej szklane ampułki z odczynnikami, co pozwala na ich zastosowanie w każdym miejscu i warunkach. Każdy z testów zawiera w torebce jedną lub więcej ampułek z odpowiednim odczynnikiem chemicznym. W celu przeprowadzenia badania substancji należy w torebce umieścić odpowiednią jej ilość, a następnie po zamknięciu torebki trzymając ją skierowaną napisami do twarzy, kolejno zgniatać ampułki od lewej do prawej strony. Szczegółowe zasady postępowania podczas prowadzenia badania opisane są w załączonych do testów instrukcjach. Wystąpienie określonego zabarwienia testu lub serii kolorów występujących w określonej kolejności badań, stanowi uprawdopodobnienie że badana substancja jest substancją prawnie kontrolowaną.

 

Testy torebkowe NARK ® II pozwalają na wstępną identyfikację następujących grup środków odurzających i substancji psychotropowych:

 • Cannabis sativa L. ( konopi siewnych)
 • Depressants (depresantów)
 • Hallucinogens (halucynogenów)
 • Narcotics (narkotyków)
 • Stimulants (środków pobudzających)

 

Progresywny system NARK ® II umożliwia identyfikację narkotyków następujących substancji:

 • Amphetamines
 • Barbiturates
 • Benactyzine
 • Cannabis (Marijuana)
 • Cocaine
 • Codeine
 • DMT
 • Ephedrine
 • Fentanyl
 • GHB (tzw tabletki gwałtu)
 • Heroin
 • Ketamine
 • LSD
 • MDA
 • MDMA (Ecstasy)
 • Mescaline
 • Methadone
 • Methamphetamine
 • Methaqualone
 • Methcathinone
 • Methedrine
 • MMDA
 • Morphine
 • Oxycodone
 • PCP
 • Psilocybin (Magic Mushrooms- Magiczne grzybki)
 • Rohypnol
 • Talwin
 • Valium
 • MDPV (Methylenedioxypyrovalerone) (Bath Salts- Sole do kąpieli)
 • 4-MMC (Mephedrone) (Bath Salts- Sole do kąpieli)

 

Powyższy wykaz substancji możliwych do identyfikacji za pomocą testów torebkowych NARK II jest zbiorem otwartym ponieważ laboratoria SIRCHIE stale pracują nad rozszerzeniem możliwości badawczych z użyciem szybkich testów. Przykładem tego jest opracowanie testów identyfikujących tzw. dopalacze czyli identyfikujących mefedron i methylenedioxypyrovaleron. Kolejne testy torebkowe służące do identyfikacji innych substancji są w stadium laboratoryjnych badań ich skuteczności.

 

NARK2001 NARK2002 NARK2003 NARK2004 NARK2005
NARK2007 NARK2008 NARK2009 NARK20010 NARK20011
NARK20012 NARK20013 NARK20010 NARK20015 NARK20019
NARK20020 NARK20021 NARK20022 NARK20024 NARK20025
     
NARK20026 NARK20030      

 

nr katalogowy nazwa opakowanie identyfikawana substancja
NARK2001 Marquis Reagent, 10/box Opium Alkaloids
NARK2002 Nitric Acid Reagent 10/box Differentiate Heroin/Morphine
NARK2003 Dille-Koppanyi 10/box Barbiturates
NARK2004 Ehrlich’s Reagent 10/box LSD
NARK2005 Duquenois-Levine 10/box Marijuana, Hashish, Hash-Oil, THC
NARK2007 Scott Reagent (modified) 10/box Cocaine Salts, Cocaine Base
NARK2008 Methadone 10/box Methadone
NARK2009 PCP, Methaqualone 10/box PCP & Methaqualone
NARK20010 Special Opiates 10/box Codeine, Heroin, Morphine, Oxycodone, Fentanyl
NARK20011 Mecke’s Modified Reagent 10/box All Heroin
NARK20012 Talwin (Pentazocine) 10/box Talwin
NARK20013 Ephedrine 10/box Ephedrine, Pseudoephedrine
NARK20014 Valium, Rohypnol, Ketamine 10/box Valium, Rohypnol, Ketamine
NARK20015 Sodium Nitroprusside Reagent 10/box Methamphetamine & MDMA
NARK20019 Mayer’s Reagent 10/box Narcotic Alkaloids
NARK20020 KN Reagent/Fast Blue B Salt 10/box Marijuana (green plant & seeds)
NARK20021 GHB Reagent 5/box GHB (pigułka gwałtu)
NARK20022 Mandelin Reagent 10/box Methadone
NARK20024 MDPV Reagent
10/box MDPV (bath salts) (dopalacze)
NARK20025 Mephedrone Reagent
10/box Mephedrone (bath salts) (dopalacze)
NARK20026 a-PVP "Bath Salts" Reagent
10/box alpha-Pyrrolidinopentiophenone (dopalacze)
NARK20030 Psilocybin/Psilocin "Mushrooms"
10/box Psilocybin, Psilocin
NARK20031 Liebermann Reagent 
10/box Methamphetamine and morphine
NARK20032 Moliies Reagent 
10/box MDMA/Ecstasy, 2C, MDPV, Methylone, Amphetamines/Meth
NARK20033 Fentanyl Reagent 
10/box Fentanyl or Acetyl-fentanyl, Heroin

 

Karta identyfikacji kolorów dla testów NARK II

 

Testy torebkowe NARK II oferowane są w pudełkach zawierających 10 testów (z wyjątkiem testu NARK20021 służącego do identyfikacji GHB – tzw. tabletki gwałtu).

Testy powyższe są również oferowane w postaci zestawów zawierających od 6 do 16 pudełek. O kombinacji zastawu może decydować kupujący. W przypadku zestawów testy te sprzedawane w odpornych na zniszczenie i estetycznych plastikowych walizkach. Po zużyciu jednego lub więcej rodzajów testów może nastąpić ich uzupełnienie, a walizka spełnia nadal swoją funkcję.

 

Nr kat. NARK2001 Marquis Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2002 Nitric Acid Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2003 Dille-Koppanyi, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2004 Ehrlich’s Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2005 Duquenois-Levine, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2007 Scott Reagent (modified), 10/opakowanie

Nr kat. NARK2008 Methadone, 10/opakowanie

Nr kat. NARK2009 PCP, Methaqualone, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20010 Special Opiates, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20011 Mecke’s Modified Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20012 Talwin (Pentazocine), 10/opakowanie

Nr kat. NARK20013 Ephedrine, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20014 Valium, Rohypnol, Ketamine, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20015 Sodium Nitroprusside Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20019 Mayer’s Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20020 KN Reagent/Fast Blue B Salt, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20021 GHB Reagent, 5/opakowanie

Nr kat. NARK20022 Mandelin Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20024 MDPV Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20025 Mephedrone Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20026 a-PVP "Bath Salts" Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NARK20030 Psilocybin/Psilocin "Mushrooms", 10/opakowanie

 

Chusteczki/tampony do wykrywania kokainy.

Testy w postaci jednorazowych tamponów/chusteczek są uzupełnieniem testów NARK II. Testy w tej postaci mogą być wykorzystywane wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie zebrać z podłoża substancji, a zachodzi podejrzenie, że na podłożu mogą znajdować się szczątkowe ilości kokainy. W celu potwierdzenia podejrzeń wystarczy z opakowania wyjąć tampon/chusteczkę i przetrzeć podłoże. Jeśli kokaina jest obecna, chusteczka natychmiast zmieni kolor na niebieski. Prostota rozwiązania sprawia, że produkt ten może być stosowany nie tylko przez służby mundurowe, ale może być stosowany przez osoby nie posiadające przygotowania profesjonalnego w tym zakresie.

 

Nr kat. NS20150 NARK® II Cocaine ID Swipes, 1 box of 50 swipes

 

Testy ampułkowe na obecność narkotyków.

NARK ® jest zestawem testów do badań w terenie, który oferuje przesiewanie najczęściej wykorzystywanych środków uzależniających i narkotyków. Odczynniki pakowane są w jednorazowych probówkach- unikalny, łatwy w obsłudze system. Każdy pojedynczy odczynnik jest szczelnie zamknięty w cienkiej, szklanej ampułce zapewniając świeżość i eliminując możliwość wzajemnego zanieczyszczenia innymi odczynnikami. Szklane ampułki są zabezpieczone na końcu plastikiem. Zestaw zawiera wystarczającej ilości odczynników do przeprowadzenia 80 indywidualnych testów na różne rodzajów narkotyki.

Testy ampułkowe podobnie jak testy torebkowe pakowane są w pudełka zawierające 10 testów (z wyjątkiem testu NAR10028, służącego do identyfikacji GHB – tzw. tabletki gwałtu). Testy te są oferowane jako testy w konfigurowanym na życzenie zestawie lub niezależnie od niego.

Nr kat. NAR100 Narcotics Analysis Reagent Kit

 

nr katalogowy nazwa opakowanie identyfikowana substancja
NAR10001 Mayers Reagent 10/box Narcotic Alkaloids
NAR10002 Marquis Reagent 10/box Opium Alkaloids
NAR10003 Nitric Acid Reagent 10/box Differentiate Heroin/Morphine
NAR10004 Cobalt-Thiocyanate Reagent 10/box Cocaine, Crack
NAR10005 Dille-Koppanyi Reagent 10/box Barbiturates
NAR10006 Mandelin Reagent 10/box Amphetamines
NAR10007 Ehrlich’s Reagent 10/box LSD
NAR10008 Duquenois Reagent 10/box Marijuana, Hashish, THC
NAR10009 KN Reagent/Fast Blue B Salt 10/box Marijuana, (green plant & seeds)
NAR10013 Modified Cobalt-Thiocyanate 10/box Cocaine Freebase, Crack
NAR10014 Valium, Rohypnol, Ketamine 10/box Valium, Rohypnol & Ketamine
NAR10015 Sodium Nitro Prusside Reagent 10/box Metamphetamine & MDMA
NAR10016 Mecke’s Modified Reagent 10/box All Heroin
NAR10018 Talwin (Pentazocine) 10/box Talwin & Pentazocine
NAR10019 Ephedrine 10/box Ephedrine, Pseudoephedrine
NAR10022 Special Opiates 10/box Codeine, Heroin & Oxycodone
NAR10028 GHB Reagent 5/box GHB
NAR10029 PCP, Methaqualone 10/box PCP & Methaqualone

 

Nr kat. NAR10001 Mayers Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10002 Marquis Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10003 Nitric Acid Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10004 Cobalt-Thiocyanate Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10005 Dille-Koppanyi Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10006 Mandelin Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10007 Ehrlich’s Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10008 Duquenois Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10009 KN Reagent/Fast Blue B Salt, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10013 Modified Cobalt-Thiocyanate, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10014 Valium, Rohypnol, Ketamine, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10015 Sodium Nitro Prusside Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10016 Mecke’s Modified Reagent, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10018 Talwin (Pentazocine), 10/opakowanie

Nr kat. NAR10019 Ephedrine, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10022 Special Opiates, 10/opakowanie

Nr kat. NAR10028 GHB Reagent, 5/opakowanie

Nr kat. NAR10029 PCP, Methaqualone, 10/opakowanie

 

 

Pakiet do chromatografii cienkowartwowej

Pakiet do chromatograficznej identyfikacji marihuany jest to szybkim, uproszczonym i specyficznym testem wykorzystaniem techniki laboratoryjnej, możliwym do zastosowania przez każdego funkcjonariusza. W przypadku tej metody badania nie występują błędy pierwszego rodzaju. Test ten ma czułość 120 razy większą od testu Duquenois. Przydatność tej metody badania jest szczególnie duża w sytuacji, gdy występują ilości materiału niewystarczające do prowadzenia badań metodą tradycyjną. Kompletny zestaw do wykonywania chromatografii cienkowarstwowej, który pozwala na sześć kompletnych, poszczególnych testów

Nr kat. MZ020 Thin Layer Chromatography of Marijuana Kit

 

Wyposażenie zestawu MZ020:
nr katalogowy ilość nazwa
MZ020A 6 Thin Layer Chromatography Test
MZ010B 1 Extract Reagent #1, 1 oz.
KCP228A 1 Glass Jar w/closure, 4 oz. (118ml), Labeled Mobile Phase...
KCP228B 1 Glass Jar w/closure, 4 oz. (118ml), Labeled Color Developing...
288DP 1 Disposable Pipettes w/capillary and 3ml bulb
EIL011 1 Evidence Identification Labels, “Crime Evidence”
KCP321 1 Photo: Chromatography of Marijuana comparison
KCP1391 1 Plastic Tweezers, 4.75” (12.1cm)
KCP165 1 Glass Stirring Rod, 5” (12.7cm)
KCP154 1 Pipette w/suction bulb
MZ020C 1 Texturized, Molded-Plastic Carrying

wymiary: 14.25” x 8.25” x 7” (36.2cm x 20.9cm x 17.8cm)
waga: 3.25 lbs (1.47kg)