Technika kryminalistyczna

 

Produkty SIRCHIE

Produkty SIRCHIE

Współpraca Transfarm z firmą SIRCHIE-USA rozpoczęła się  w 2005 roku. W jej wyniku wprowadziliśmy na rynek polski produkty techniki kryminalistycznej o najwyższych światowych standardach. Wieloletnie kontakty służbowe i prywatne pozwalają na stwierdzenie, że działalność SIRCHIE nie ogranicza tylko do działalności handlowej. Firma ta prowadzi również działalność szkoleniową oraz naukowo-badawczą, dostarczając tym samym organom ścigania nowe narzędzia zwiększające skuteczność ich działania. Produkty oferowane przez SIRCHIE pozwalają na obsługę wszystkich rodzajów zdarzeń pozostających w zainteresowaniu służb techniki kryminalistycznej. Wszystkie produkty SIRCHIE są dostępne za pośrednictwem Transfarm.

 

Pytania i zamówienia proszę kierować telefoniczne na numery 22 550 4730
lub mailowo na adresy kryminalistyka@transfarm.pl

 

Katalog produktów

 

 Produkty TRANSFARM

Produkty TRANSFARM

Działalność Transfarm opiera się pracownikach posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, między innymi z zakresu techniki kryminalistycznej.  Mają oni pełne rozpoznanie ofert produktów kryminalistycznych wiodących firm na świecie, posiadają jednocześnie wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach laboratoriów kryminalistycznych oraz ogniw i sekcji techniki kryminalistycznej. Mając świadomość, że w ofertach wspomnianych firm kryminalistycznych występują pewne luki jak też niedostosowanie części ofert do potrzeb Polskiej kryminalistyki, Transfarm podejmuje działania własne, nakierowane na eliminację stwierdzonych niekorzystnych zjawisk.

 

Pytania i zamówienia proszę kierować telefoniczne na numery 22 550 4730
lub mailowo na adresy kryminalistyka@transfarm.pl

 

Katalog produktów

 

 

Jan Stefanowicz

 

 

Jan Stefanowicz

     Witam Wszystkich serdecznie.

    Mam przyjemność podzielić sie refleksją wynikającą z pracy w Transfarm Sp. z o.o. Praca ta, a w szczególności kontakty z kryminalistykami i innymi osobami związanymi w różny sposób z techniką kryminalistyczną daje mi satysfakcję porównywalną z satysfakcją z pracy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zarówno wówczas jak i obecnie mogę Wam służyć wiedzą i doświadczeniem z zakresu techniki kryminalistycznej. Zachęcam do zapoznania się z produktami Transfarm oraz produktami firmy SIRCHIE-USA, której  jesteśmy przedstawicielem w Polsce. W przypadku pytań proszę kontaktować się ze mną lub moimi współpracownikami osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

więcej

 

 

 Publikacje i artykuły

Prezentacje przygotowane na spotkania i sympozja poświęcone technice kryminalistycznej.

 

prezentacje i wystapienia

technika kryminalistyczna z punktu widzenia TRANSFARM

 

 

 Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

 

karty charakterystyk