Firma TRANSFARM

 

Nasza Spółka istnieje nieprzerwanie od stycznia 1990 r. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Zajmujemy się kompleksową obsługą laboratoriów biologicznych, biochemicznych oraz chemicznych w całym kraju. Naszymi klientami są między innymi zespoły opieki zdrowotnej, szpitale wojewódzkie i miejskie, oraz szpitale specjalistyczne i kliniczne. Specjalizujemy się w produktach (apartura i odczynniki w tym gotowe zestawy) dla pracowni biologii molekularnej.

 

Ponadto zaopatrujemy Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, służby sanitarne i epidemiologiczne oraz ośrodki naukowe. Łącznie zaopatrujemy ponad 700 odbiorców w całej Polsce.

 

Od 1996 roku rozwijamy współpracę ze specjalistycznymi państwowymi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Współpracujemy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, Laboratoriami Wojewódzkimi i ośrodkami akademickimi. Zaopatrujemy pracownie biologii, biochemii, chemii, daktyloskopii, mechanoskopii, którym oferujemy szeroki wybór produktów (proszki i folie daktyloskopijne, narzędzia, zestawy oględzinowe, oświetlacze kryminalistyczne, wyposażenie fotograficzne, testy alkoholowe i narkotykowe oraz wiele innych).

 

Polityka jakości firmy

Dane rejestrowe spółki

Kontakt