Dane rejestrowe spółki

 

Transfarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
woj. mazowieckie, pow. warszawski, gm. Warszawa
ul. Puławska 370, 02-819 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000018449

 

NIP: 5270205252 
Regon: 008426448

 

Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł.

 

Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A.
rachunek PLN: 08 1750 0009 0000 0000 0097 6644
rachunek EUR: 93 1750 0009 0000 0000 0566 9138
rachunek USD: 44 1750 0009 0000 0000 0725 3157