Defibrylator AED, kursy pierwszej pomocy

 

Defibrylator z funkcją doradcy RKO

Półautomatyczny defibrylator AED Samaritan PAD 500P to idealne rozwiązanie dla ratowania życia i zdrowia nie tylko przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, ale także przez zupełnie niedoświadczone osoby, które w sytuacji nieszczęśliwych zdarzeń mogą udzielić pomocy. Samaritan PAD 500P jest urządzeniem wyposażonym w unikalny system pozwalający prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową poprzez ukierunkowane na daną sytuację podpowiedzi (pilot RKO w języku polskim). Polecenia głosowe prowadzą ratującego przez cały proces akcji ratunkowej, doprowadzając do przywrócenia właściwego rytmu pracy serca ratowanej osoby. Urządzenie zapewnia pełne bezpieczeństwo operatora w czasie całego procesu ratunkowego.

 

 

Nikt jak dotąd nie stworzył tak zaawansowanego urządzenia. Samaritan 500P to nie tylko defibrylator AED. To również najnowocześniejszy moduł doradcy RKO, który nie działa według ogólnie przyjętych norm dla uśrednionej wagi i postury poszkodowanego, lecz opiera się o wynik badania przez kardiogram impedancyjny. Innymi słowy dla każdej osoby dobiera najbardziej optymalną siłę i moc ucisku, bo dla każdego z nas jest ona inna. Samaritan 500P na bieżąco, po każdych kilku uciśnięciach będzie wspierać w tym działaniu. Wolniej, szybciej, słabiej, mocniej - takimi słowami będzie prowadzić wykonującego RKO tak długo, jak tylko zachodzi taka potrzeba, zwiększając maksymalnie szanse na skuteczny ratunek. W sumie - czyni ze zwykłego człowieka osobę profesjonalnie niosącą pomoc.

 

Samaritan 500P jest mały, lekki, niezawodny, bez zbędnych wtyczek i przełączników. Z unikalnym i opatentowanym systemem baterii i elektrod w jednej kasecie PAD-Pak, które są ekonomiczne i mają 4 letnią datę przydatności dla całego elementu. 

 

Kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Czas jaki mija od momentu wypadku do przyjazdu karetki pogotowia często decyduje o życiu i zdrowiu osoby poszkodowanej. Niejednokrotnie podjęcie przez nas nawet prostych czynności poprzedzających przyjazd wyspecjalizowanej pomocy medycznej może uratować komuś życie. Potrzebę edukacji w tym zakresie potwierdza ustawodawca w przepisach prawa pracy i BHP, które nakładają na pracodawców obowiązek organizacji dla pracowników okresowych szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy. Dlatego Transfarm oferuje Państwa przedsiębiorstwu organizację profesjonalnego szkolenia w tym zakresie.

 

Dlatego Transfarm oferuje również organizację profesjonalnych kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które realizowane są w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resucscytacji przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Szkolenia oparte są na praktycznych ćwiczeniach oraz  symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia zdrowia i życia, zarówno u dorosłych jak i dzieci.

 

Przy organizacji naszych szkoleń współpracujemy z lekarzami specjalistami medycyny ratunkowej, ratownikami pełniącymi codzienną służbę w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz ratownikami w Państwowej Straży Pożarnej. W czasie szkoleń wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy zalecany wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Posiadamy fantomy medyczne do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (osób dorosłych i dzieci), treningowe defibrylatory AED, zestawy do pozoracji ran i urazów (ran, złamań otwartych i oparzeń) oraz podręczny sprzęt gaśniczy do nauki postępowania w czasie pożaru.

 

Zagadnienia teoretyczne omawiane są w czasie kursów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Wykłady połączone są z licznymi ćwiczeniami praktycznymi mającymi na celu lepsze utrwalenie materiału. Czas kursu jest zawsze tak dobrany, aby każdy jego uczestnik mógł w praktyce wyczerpująco przećwiczyć wszystkie omawiane zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dla poszczególnych grup zawodowych modyfikujemy tematykę kursów tak, aby uwzględniała ona ich specyfikę.

 

Przykładowy program szkolenia:

Wykłady:
- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
- standaryzacja działąń ratowniczych
- etapy udzielania pierwszej pomocy
- pozycja boczna ustalona
- podstawowae zabiegi resustytacyjne
- transpoert chorego urazowego

Ćwiczenia:
- ocena bezpieczeństwa
- ocena poszkodowanego
- wezwanie pomocy
- wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- pozycja boczna ustalona
- opatrywanie ran i złamań
- stany zagrożenia życia
- wypadki komunikacyjne
- obsługa AED

Inne zagadnienia omawiane na kursie:
- zadławienia
- omdlenia
- epilepsja
- zawał serca
- hipoglikemia i hiperglikemia
- wstrząs
- zatrucia
- oparzenia
- udar mózgu
- zwichnięcia i skręcenia

  

Uwaga:
W przypadku zakupu urządzenia AED w pakiecie razem ze szkoleniem z zasad udzielania pierwszej pomocy oferujemy atrakcyjne rabaty na zakup defibrylatorów Samaritan 500P.

 

 

defibrylator_AED_kursy_pierwszej_pomocy_oferta_TRANSFARM.pdf