Środki ochrony indywidualnej  | epidemia COVID-19 | wirus SARS-CoV-2

 

Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty środki ochrony indywidualnej obejmujące rękawiczki i rękawice ochronne, maseczki, półmaski, maski całotwarzowe i przyłbice ochronne oraz kombinezony jednorazowego i wielorazowego użytku, a także środki dezynfekujące i preparaty biobójcze do dezynfekcji rąk i masek ochronnych, w tym preparaty do długatrwałego zabezpieczania powierzchni.

 

Naszym klientom możemy przedstawić kompleksową ofertę środków ochrony indywidualnej zapewniających bezpieczeństwo osobiste wszystkim pracownikom szczególnie narażonym na kontakty z nieznanymi osobami, które mogą być źródłem proliferacji SARS-CoV-2. Dotyczy to w szczególności funkcjonariuszy publicznych pełniących codzienną służbę w formacjach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne, a także pracowników przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

 

Szczegółowa oferta na środki ochrony indywidalnej