Transfarm Sp. z o.o. informuje, że wszelkie znajdujące się na stronie naszej Spółki treści w języku rosyjskim mają charakter informacyjny i zostały zamieszczone z myślą o naszych partnerach oraz klientach posługujących się tym językiem.

Transfarm Sp. z o.o. nie sprzedaje jednak ani nie kupuje jakichkolwiek towarów podmiotom i od podmiotów działających lub zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej. 


NOWA WERSJA PRODUKTU - Przenośny stolik daktyloskopijny DS-64 

 Stolik daktyloskopijny SD-64 przenośny

Wprowadzamy do oferty nową wersję przenośnego stolika daktyloskopijnego oznaczonego jako model DS-64, jest to następca stolika DS-63 bardzo cenionego przez naszych odbiorców. 

Sama zasada działania stolkika nie zostala zmieniona, jednak poprawiliśmy jego konstrukcje i dołożyliśmy wszelkich starań aby poprawić komfort pracy poprzez zmianę zastoswanych materiałów oraz zmniejszenie wagi całego zestawu.

 

stoliki daktyloskopijne

 

 

Systemy zabezpieczeń przeciwinwigilacyjnych

XXI wiek, to wiek w którym szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo informacji. Jednocześnie jest to czas, gdy technologie zdobywania informacji rozwijają się niezwykle dynamicznie pokonując kolejne bariery miniaturyzacji oraz stosowanych metod inwigilacji elektronicznej.

Urządzenia podsłuchowe, do transmisji radiowej oraz służące nagrywaniu (rejestracji) dźwięków i obrazów są z każdym dniem coraz bardziej nowoczesne i wyrafinowane.

Jak więc chronić to, co w każdej instytucji jest najważniejsze? Szczególnie gdy informacja jest przekazywana w czasie spotkań z najważniejszym współpracownikami czy klientami?

W załączeniu pozwalamy sobie przedstawić Państwu ofertę naszej firmy na usługi zabezpieczenia przed inwigilacją elektroniczną gabinetów, sal konferencyjnych oraz pomieszczeń biurowych, a także związanych z tym usług dodatkowych.

 

zabezpieczanie pomieszczeń

 

 

Narkotesty NARK® i NARK® II 

Testy NARK wykorzystywane są do wstępnej identyfikacji dużej grupy występujących na rynku środków odurzających i substancji psychotropowych. Aby dostosować formę testów do potrzeb mają one postać testów torebkowych/saszetkowych tzw. „testy polowe, testów probówkowych/ampułkowych oraz w postaci tamponów z odczynnikiem. O formie wykorzystywanych testów decyduje odbiorca. Producent testów firma SIRCHIE-USA dostosowując produkty do potrzeb, prowadzi permanentne prace nad testami identyfikującymi kolejne, pojawiające się narkotyki.

 

Nowymi testami są testy do wykrywania tzw. „dopalaczy” „tabletek gwałtu”. Aktualnie oferta obejmuje 25 rodzajów testów NARK.

 

testy NARK i NARK II

 

 

Urządzenia RUVIS do lokalizacji śladów daktyloskopijnych i śladów biologicznych

Zestawy urządzeń RUVIS stanowią nową ofertę firmy SIRCHIE. Pozwalają one na bezpośrednią lokalizację na podłożu występujących na nim śladów daktyloskopijnych, bez konieczności wcześniejszego ich ujawniania.

W celu lokalizacji śladów na miejscu zdarzenia wykorzystuje się dwuobiektywową kamerę o numerze katalogowym KSS7997 CYCLOPS. Kamerę KSS7997 CYCLOPS można montować na głowie przy wykorzystaniu występującej w zestawie uprzęży. Zaletą takiego rozwiązania jest uwolnienie rąk prowadzącego oględziny. Możliwe jest również trzymanie kamery bezpośrednio w ręku.

Lokalizacji śladów na podłożu możemy również dokonywać przy pomocy jednoobiektywowej kamery KRIMESITE™ IMAGER. Zaletą tej kamery jest możliwość stosowania dużych powiększeń śladu oraz bezpośredniego fotografowania widocznych śladów.

Trzecim rozwiązaniem jest połączenie kamery KRIMESITE™ IMAGER z komputerem. Rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie zapisywanie w komputerze zdigitalizowanych śladów.

 

Kamery RUVIS

 

 

Znaczniki śladów kryminalistycznych

Znaczniki w postaci numerków, skalówek i strzałek są nieodłącznymi atrybutami oględzin miejsca zdarzenia. Służą one do oznaczenia kolejnymi numerami ujawnianych ślady oraz do przedstawienia ich usytuowania i wielkości - skalówki (fotgraficzne), strzałki, numerki i inne

 

znaczniki śladów

 

 

Walizki transportowe firmy Plastica Panaro

Wytrzymałe walizki transportowe na wyposażenie włoskiej firmy Plastica Panaro.

Wszystkie walizki są wyprodukowane we Włoszech i posiadają certyfikat IP67, który gwarantuje że są wodoszczelne w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także chronią przechowywane wewnątrz przedmioty przed kurzem i pyłem.

Dzięki zastosowanym w nich zaworom ciśnieniowym walizki doskonale nadają się do transportu lotniczego.
Formowalna gąbka pozwala na idealne dostosowanie wnętrza do przenoszonego sprzętu.

 

walizki Plastica Panaro

 

 

Zestawy oględzinowe firmy TRANSFARM

Podstawowym walorem produkowanych zestawów oględzinowych jest ich funkcjonalność wynikająca z odpowiedniej konfiguracji wyposażenia oraz wysokiej jakości oferowanego wyposażenia. Zróżnicowana na miejscu zdarzenia sytuacja wymaga stosowania również innych niż uniwersalny zestawów. Z tego względu produkowane są również zestawy specjalistyczne o rozszerzonym wyposażeniu pozwalającym na właściwe wykonanie niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia.

 

zestawy oględzinowe

 

 

Chemiczne metody ujawniania śladów kryminalistycznych

Transfarm do oferty swoich produktów wprowadził szereg roztworów roboczych wykorzystywanych w daktyloskopii i traseologii.

 

chemiczne metody ujawniania śladów

 

 

Katalog produktów firmy SIRCHIE

Katalog produktów amerykańskiej firmy SIRCHIE, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem i przedstawicielem w Polsce.

 

katalog produktów SIRCHIE

 

 

Epidemia COVID-19 SARS-2

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty nowe produkty.

 

Szybki antygenowy test kasetowy na SARS-CoV 2

środki do dezynfekcji serii "SF"

środki biobójcze na bazie srebra

preparat do długotrwałego zabezpieczania powierzchni Berry C

rękawiczki i rękawice ochronne

maseczki, półmaski i maski całotwarzowe

przyłbice i kombinezony ochronne

automatyczne urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji rąk

bramka bezpieczeństwa z funkcja pomiaru temperatury ciała człowieka

apteczki przemysłowe, torby medyczne

defibrylator AED, kursy pierwszej pomocy