Transfarm

Transfarm Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowym oferującym odbiorcom testy, odczynniki, wzorce diagnostyczne, aparaturę, materiały laboratoryjne, aparaturę medycznąwyposażenie i urządzenia do bezpiecznego transportu materiału biologicznego, wyposażenie oraz materiały techniki kryminalistycznej, a także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

 

 

Aktualności

 

Urządzenia RUVIS do lokalizacji śladów daktyloskopijnych

Zestawy urządzeń RUVIS stanowią nową ofertę firmy SIRCHIE. Pozwalają one na bezpośrednią lokalizację na podłożu występujących na nim śladów daktyloskopijnych, bez konieczności wcześniejszego  ich ujawniania.

W celu lokalizacji śladów na miejscu zdarzenia wykorzystuje się dwuobiektywową kamerę o numerze katalogowym KSS7997 CYCLOPS. Kamerę KSS7997 CYCLOPS można montować na głowie przy wykorzystaniu występującej w zestawie uprzęży. Zaletą takiego rozwiązania jest uwolnienie rąk prowadzącego oględziny. Możliwe jest również trzymanie kamery bezpośrednio w ręku.

Lokalizacji śladów na podłożu możemy również dokonywać przy pomocy jednoobiektywowej kamery KRIMESITE™ IMAGER. Zaletą tej kamery jest możliwość stosowania dużych powiększeń śladu oraz bezpośredniego fotografowania widocznych śladów.

Trzecim rozwiązaniem jest połączenie kamery KRIMESITE™ IMAGER z komputerem. Rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie zapisywanie w komputerze zdigitalizowanych śladów.

 

Kamery RUVIS

 

 

Narkotesty NARK® i NARK® II w ofercie

Testy NARK wykorzystywane są do wstępnej identyfikacji dużej grupy występujących na rynku środków odurzających i substancji psychotropowych. Aby dostosować  formę testów do potrzeb mają one postać testów torebkowych/saszetkowych tzw. „testy polowe, testów probówkowych/ampułkowych oraz w postaci tamponów  z odczynnikiem. O formie wykorzystywanych testów decyduje odbiorca. Producent testów firma SIRCHIE-USA dostosowując produkty do potrzeb, prowadzi permanentne prace nad testami identyfikującymi kolejne, pojawiające się narkotyki.

 

Nowymi testami są testy do wykrywania tzw. „dopalaczy” i „tabletek gwałtu”. Aktualnie oferta obejmuje 25 rodzajów testów NARK.

 

testy NARK i NARK II

 

 

Znaczniki śladów kryminalistycznych

Znaczniki w postaci numerków, skalówek i strzałek są nieodłącznymi atrybutami oględzin miejsca zdarzenia. Służą one do oznaczenia kolejnymi numerami ujawnianych ślady oraz do przedstawienia ich usytuowania i wielkości - skalówki (fotgraficzne), strzałki, numerki i inne

 

znaczniki śladów

 

 

Chemiczne metody ujawniania śladów kryminalistycznych

Transfarm do oferty swoich produktów wprowadził szereg roztworów roboczych wykorzystywanych w daktyloskopii i traseologii.

 

chemiczne metody ujawniania śladów

 

 


Zestawy oględzinowe firmy TRANSFARM

Podstawowym walorem produkowanych zestawów oględzinowych jest ich funkcjonalność  wynikająca z odpowiedniej konfiguracji wyposażenia oraz wysokiej jakości oferowanego wyposażenia. Zróżnicowana na miejscu zdarzenia sytuacja wymaga stosowania również innych niż uniwersalny zestawów. Z tego względu produkowane są również zestawy specjalistyczne o rozszerzonym wyposażeniu pozwalającym na właściwe wykonanie niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia.

 

zestawy oględzinowe 

 

 

Katalog produktów firmy SIRCHIE

Produkty firmy SIRCHIE

 

katalog produktów SIRCHIE